• 1398/04/10-نحوه ورود به صفحه کاربری
  • نحوه ورود به صفحه کاربری
    دانشجویان گرامی : از شماره دانشجویی بعنوان نام کاربری و عدد یک برای رمز عبور استفاده نمایید . لطفا کلمه عبور خود را پس از نخستین ورود به صفحه کاربری تغییر دهید .